22 mar 2022

Vår medlemsförening PG Syd skriver: ”Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne drar slutsatser om hiv & peer-support på felaktiga grunder”

Vi behöver en vård i Skåne som är tillgänglig och möter invånarnas behov!

Den 5 april sammanträder regionfullmäktige. Region Skåne har då möjlighet att ta ett evidensbaserat beslut som gynnar hela Skåne. Kommer politikerna att bidra till en jämlik vård i vår region?

Läs hela inlägget Här