16 apr 2019

Välkommen till kostnadsfri halvdagskonferens om hiv och åldrande!

Kom och uppdatera dina kunskaper om hiv och framtidssäkra omvårdnaden för personer som lever med hiv!

En färsk undersökning inom äldreomsorgen visar att uppdaterade kunskaper om hiv är bristfälliga bland stora delar av personalen. Fortfarande saknar alltför många kunskap om hur hiv överförs och behandlingens effekter. För ett gott bemötande är uppdaterade kunskaper en avgörande faktor. Kunskap ska finnas innan situationen uppstår.

”När jag kommer till äldreboende vill jag kunna prata öppet om mitt liv och min hiv. Det är ju en del av mitt liv.”

Hiv-Sveriges Äldreprojekt bjuder dig som arbetar, eller kommer att arbeta, inom vård- och omsorg till kostnadsfri halvdagskonferens om hiv och åldrande samt om boken Leva livet – Att åldras med hiv.

Alla deltagare får boken Leva livet – Att åldras med hiv.

Datum: 24 maj 2019

Tid: 8.00-12.00

Plats: Bringsalen, Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, i Stockholm

Anmälan: senast 17 maj till aldreprojektet@hiv-sverige.se

Program kl. 8.00-12.00

  • Kort introduktion
  • Hiv i dag, smittsamhet, behandling och indikatorsjukdomar. Göran Bratt, överläkare, Venhälsan
  • Hivmedvetenhet i äldreomsorgen. Emma Howlett
  • Paus med fika
  • Om Äldreprojektet och att åldras med hiv. Anna Malm Christensen & Anna Andersson
  • Leva livet – Att åldras med hiv. Lars Åberg, författare
  • Deltagare berättar
  • Stockholms stads arbete för äldre med hiv. Linda Vikman, äldreombudsman, Stockholm stad
  • Frågor och avslutning

Kontakt

Vid frågor och för mer information om Äldreprojektet, vänligen kontakta Anna Andersson och Anna Malm Christensen på aldreprojektet@hiv-sverig.se

Välkommen!

Loader Laddar…
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner