28 aug 2018

Vägen till bra livskvalitet

Hiv-Sverige bjuder in till halvdagsseminarium i Göteborg.

Tema: Rätten till psykisk hälsa

Rätten till psykisk hälsa – är det vägen till bättre livskvalitet för personer som lever med hiv? Depression, psykiatriska diagnoser, sömnstörningar, missbruk, sexualitet etc. är områden som har stor betydelse för personers livskvalitet. Vi belyser och diskuterar konsekvenserna av psykisk ohälsa hos personer som lever med hiv. Vi frågar oss hur vi kan mäta livskvaliteten och hur vi kan för-bättra den. Vi diskuterar konkreta åtgärder.

Föreläsare: Åsa Mellgren, MD PhD överläkare, infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Ewa Carlsson-Lalloo, legitimerad sjuksköterska på infektionsmottagningen i Borås. Joakim Berlin rådgivare och hivpolitisk sakkunnig, Positiva Gruppen Väst. Moderator: Peter Månehall, ombudsman, Hiv-Sverige.

Anmälan: görs till osa@hiv-sverige.se senast måndag den 17/9.

Arrangeras av Hiv-Sverige i samarbete med Positiva Gruppen Väst.
Arrangemanget finansieras av Folkhälsomyndigheten och läkemedelsföretaget Janssen.

Vägen till bra livskvalitet