07 dec 2021

Uttalande från Hiv- Sveriges styrelse

Med anledning av de uppgifter som nu framkommit om Staffan Hildebrand har Hiv-Sveriges ordinarie styrelsemöte 11 december beslutat följande.

 

Hiv-Sverige vill med kraft betona att organisationen tar avstånd från all form av sexuellt utnyttjande.

 

Staffan Hildebrand har med mod, insikt och nyfikenhet dokumenterat en av vår nutids största pandemier, Hiv-pandemin.

 

Det unika med film som konst är att Staffan har gjort det möjligt att omsätta statistik och siffror till mänskliga levnadsöden. Han har gett sjukdomen ett ansikte och möten med människor som berör.

 

Hiv-Sveriges styrelse har beslutat att priset kvarstår.