04 nov 2020

Uppvaktning med socialminister Lena Hallengren

Året 2020 är ett år med många omställningar.

De vanliga reglerna och arbetsmetoderna fungerar inte.  Istället har vi blivit tvungna att genomföra verksamhet med metoder som tidigare inte använts.

Ett tydligt exempel är den uppvaktning som Hiv-Sverige hade med Lena Hallengren under hösten.

Den genomfördes digitalt, med ministern med sina medarbetare befann sig i regeringens lokaler. Christina Franzén, Elisabet Flodin, Malin Falknert och Sören Juvas befann sig all på olika platser. Ett arrangemang som fungerade osedvanligt bra.

I samtalet med ministern belystes lyftes bland annat smittskyddslagen och riksdagsbeslutet tidigare i vår att tillsätta en utredning.

Utredningen är ännu inte tillsatt. Företrädare från Hiv-Sverige lyfte frågor som rör den faktiska nedskärningen av medel till hiv som skedde för några år sedan i de medel som går till regionerna. Där har det i flera rapporter konstateras en faktisk försämring i flera regioner. En försämring som märks i bristande kunskap i personalgruppen och en försämring av den vård som drabbar personer som lever med hiv. Hiv-Sverige lyfte att oavsett var man bor i Sverige skall det vara god vård.

På samma sätt lyfter frågan om modersmjölksersättning. Idag får kvinnor som lever med hiv och föder barn enligt lag inte amma sina barn. Och där anser Hiv- Sverige att dessa kvinnor skall ha rätt till modersmjölksersättning. Idag sker det i region Stockholm.

Andra frågor som lyftes var brister i regional samverkan och människors rätt till anonym testning.

En uppvaktning har begränsad tid, och det är en tid som går fort.

Det var sammantaget ett bra möte där ministern lyssnade och var intresserad, utan att komma med löften på något sätt.