28 okt 2015

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med hivläkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för hivläkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos.
En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos.

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Uppdaterad-information-om-kroppsfettsforandringar-och-laktacidos-med-HIV-lakemedel/