22 aug 2014

Undersökning om dina preferenser kring hivbehandling

I syfte att samla in kunskap om hur du ser på din hivbehandling och hur den påverkar dig att ta behandlingen, finns här en länk till en anonym webb-baserad undersökning. Undersökningen är en del av ett projekt som genomförs av läkemedelsföretaget Gilead. Projektet initierades av en multidisciplinär styrgrupp som består av hivkliniker, sjuksköterskor, apotekare samt patientföreträdare. Undersökningen består av ett frågeformulär som tar cirka 15 minuter att fylla i.