28 dec 2020

Undersökning gällande PreP från RFSL

Under WAD presenterade RFSL en rapport om PreP och hur tillgången till PreP ser ut i landet.

Alla regioner utom Halland har svarat på RFSL:s enkät och det framkommer att det i Stockholm är en lång kö med minst ett års väntetid. I andra regioner varierar kön från två veckor till 3 månader.

Coronan har lett till att det i sju regioner har påverkat tillgången till PreP. Bland annat har nyförskrivning av PreP stoppats i vissa regioner.

För er som vill veta mer kan ni läsa undersökningen här.