UNAIDS

UNAIDS är FN:s gemensamma  program rörande hiv och aids

UNAIDS’ Vision: Noll nya hivinfekterade. noll diskriminering. noll aidsrelaterade dödsfall,

Uppdrag: UNAIDS är ett innovativt partnerskap som leder och inspirerar världen till att uppnå: Universell tillgång till prevention, behandling vård och stöd. Detta uppnår man igenom:

  • förena insatser från  FN, Civila samhället, nationella regeringar, private sektorn globala intitutioner och personer som lever med samt är mest berörda av hiv.
  •  Uttala i solidaritet  med de som är messt berörda av hiv, försvar för mänsklig värdighet,mänskliga rättigheter och jämlikhet ur ett genderperspektiv.
  • Mobilisera politiska, tekninska vetenskapliga och finansiella resurser och hålla oss själva och andra ansvariga för resultaten.
  • Stärka resurser med strategisk information och evidensbaserad fakta för att influera och försäkra att insatser blir riktade dit de får mest verkan och skapar en preventive revolution samt;
  • Stödja vittomfattande nationella ledarskap för att säkerställa att insatser blir integrerade med nationella hälso och utvecklings insatser.
Länk till UNAIDS:   www.unaids.org