20 nov 2020

Testingweek

Den europeiska testningsveckan är en europeisk testningskampanj för hiv och hepatiter. Syftet är att uppmuntra till testning och öka kunskapen om fördelarna med tidig testning.

Sverige är en av de sämsta länderna i Europa på att upptäcka hiv i ett tidigt skede.

Vi testar oss ofta sent.

För att minska spridningen av hiv och hepatiter och tidigt få behandling är det viktigt att uppmuntra till tidig testning.

Med dagens effektiva behandling kan virusnivån sjunka till omätbar och hiv överförs inte längre vid oskyddat sex. Den europeiska testningsveckan är en kampanj som syftar till att öka kunskapen om vikten av tidig testning.

Lär mer på testing weeks hemsida.