09 jun 2021

Sverige har släppt kontrollen över hiv

Det kan vara lätt att tro att Sverige inte har problem och utmaningar längre. Vi i Hiv-Sverige vet att det inte stämmer.  Vi är i dag ett av de sämsta länderna i Europa på att hitta hiv i ett tidigt skede, skriver Elisabeth Flodin och Sören Juvas.

DEBATT. 5 juni 1981 rapporterar Morbidity and mortality weekly report (MMWR) om ovanliga lunginfektioner hos fem homosexuella män i Los Angeles. Det är den första officiella rapporten om det som sedan kom att kallas AIDS – Acquired immunodeficiency syndrome.

Det tog tid för världen att samverka.
2001 hölls det första mötet i FN:s generalförsamling om hiv aids, ett möte som ledde fram till en gemensam plan.

Nu i dagarna, 20 år efter det första mötet, håller FN:s generalförsamling åter möte om hiv och aids. Generalförsamlingens möte öppnades med en djup oenighet som vi inte sett tidigare. Svenska regeringen har dessutom valt att inte ha ansvarig minister på plats Att inte skicka ansvarig minister är en tydlig signal att hiv inte är en viktig fråga.

 

Elisabeth FlodinKraftig uppryckning behövs

Det kan vara lätt att tro att Sverige inte har problem och utmaningar längre. Hiv-Sverige vet att det inte stämmer.

Sverige har tillsammans med resten av världen tagit ett aktivt beslut och målsättning att eliminera hiv/aids till år 2030. Det är om nio år. För en del kan det tyckas vara en orimlig målsättning men vi vet att målet är möjligt. Hiv-Sverige vet också att målet bara kan nås om det i Sverige finns en tydlig politisk vilja och en medveten satsning.

Hiv-Sverige ser behovet av kraftig uppryckning i arbetet med hiv.
Testa mer frekvent för att hitta personer som inte känner till sin hiv-status och därför inte står på behandling (och därmed kan föra viruset vidare utan att veta om det).

Gå med i FN:s Fast track city-initiativ för Stockholm, Göteborg och Malmö; en satsning från bland andra UNAIDS, som siktar på nollvision för nya fall av hiv och dödsfall i aids i storstadsregionerna till år 2030.

Många möjligheter att testa och diagnostisera hiv missas på grund av att man helt enkelt inte förstår att testa i samband med vissa indikatorsjukdomar.

Gör ett sammanhållet kunskapslyft om hiv inom primärvården för att stärka mötet med alla personer som lever med hiv.

Säkerställ att all den kunskap som finns i frivilligsfären inte försvinner på grund av att verksamheten stadigt krymper då det totala anslaget har legat still.

Lyft fram och möt de speciella utmaningar och vårdbehov som drabbar den åldrande hiv-populationen, samt börja utföra årlig screening och kartläggning av riskmarkörer för samsjuklighet hos personer över 50 år.

90-90-90-målet
Sverige har historiskt varit i framkanten av hiv-behandling och prevention. Vi var först i världen med att nå UNAIDS 90-90-90-mål som innebär följande:

att 90 procent av personer som lever med hiv ska ha fått diagnos
att 90 procent av dessa ska behandlas med hiv- läkemedel
att 90 procent av dessa ska ha icke mätbar virusnivå.

Tack vare stora forskningsframsteg och nya behandlingsmöjligheter är hiv idag en kronisk sjukdom. Personer som är följsamma i sin behandling av hiv kan leva nästan lika länge som personer som inte har hiv.

Sverige bland Europas sämsta
Men tidigare framgångar innebär inte att vi kan slappna av och helt släppa kontrollen, vilket tyvärr ser ut att vara fallet då Sverige på senare år har tagit ett stort steg tillbaka i hiv-frågan. Sverige är idag ett av de sämsta länderna i Europa på att hitta hiv i ett tidigt skede. Utan behandling kan individen drabbas av ett skadat immunförsvar och dö.

Sverige har ett mörkertal på över tio procent som inte vet om att de har hiv.

Sverige har halverat statsanslaget till insatser mot hiv.

Sverige har bristfällig kunskap om hiv inom primärvården. Många möjligheter att testa och diagnostisera hiv missas på grund av att man helt enkelt inte förstår att testa för hiv i samband med vissa indikatorsjukdomar.

Politikerna måste ta ansvar
Vi måste överlag prioritera att ta hand om personer som lever med hiv genom en sammanhållen och kunskapsbaserad vård. Vi måste våga se nya grupper av personer som lever med hiv. Genom att fokusera på att förebygga, testa och behandla. Vi måste fördjupa det aktiva arbetet för att eliminera hiv/aids till år 2030.
Detta ska vara Sveriges nya löfte – att hiv återigen ska upp på agendan och att vi återtar vår ledarroll.

För att klara av det krävs att våra politiker tar ansvar.

Av Elisabeth Flodin
Ordförande Hiv-Sverige

Sören Juvas
Ombudsman Hiv-Sverige

Texten är publicerad på Expressens debattsida 9 juni 2021.

Läs artikeln på Expressens sida