01 dec 2020

Sverige har sänkt garden mot hiv – Hiv-Sverige och Gilead släpper viktig rapport idag på Världsaidsdagen

Idag, på Världsaidsdagen/World AIDS Day, lanserar Hiv-Sverige tillsammans med Gilead en rapport om långsiktig och hållbar hälsa för personer som lever med hiv. Sverige har historiskt varit i framkanten av hivbehandling, men har på senare år sänkt garden och vi riskerar nu att inte leverera på FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling, där ett av målen är att eliminera hiv/aids till 2030.

 

De utmaningar vi ser inom hiv, utöver att Sverige har sänkt garden, innefattar:

 

  • Åldrande och följdsjukdomar
  • Uppskattningsvis tio procent av de som lever med hiv i Sverige är inte varse sin hivstatus och Sverige är fortfarande ett av de sämsta länderna i Europa på att upptäcka hiv i ett tidigt skede
  • Hiv bland migranter i Sverige (bland annat pga svårigheter med budskap kring hiv pga stigmatisering i gruppen)
  • Låg kunskap om hiv i primärvården

 

Sverige har inte råd att sänka garden för att vi historiskt har varit framgångsrika inom hivbehandling. Nu är det hög tid att börja jobba mot FN:s folkhälsomål (Agenda 2030); att eliminera hiv.

 

En nollvision innebär att vi måste testa mer frekvent för att hitta de som inte känner till sin hivstatus och därför inte är under behandling, och kan föra viruset vidare utan att veta om det.

 

Utvecklingen av effektiva behandlingar har gjort att hiv inte längre är en dödlig sjukdom, utan en kronisk sjukdom. Nu måste vi ta hand om den åldrande generationen med hiv genom en sammanhållen och kunskapsbaserad vård, samt våga se nya grupper av personer som lever med hiv. Ett kunskapslyft om hiv inom primärvården är nödvändigt för att möta dessa utmaningar.

 

Vår förhoppning är att vi satsar på nollvision för hiv i Stockholm, Göteborg och Malmö. Som ett första steg bör städerna bli en del av Fast Track Cities-initiativet som bland andra UNAIDS driver. Initiativets målsättning är att eliminera nya fall av hiv och alla dödsfall av aids till år 2030. Fram till att detta sker måste vi fokusera på att förebygga, testa och behandla.

 

Hiv-Sverige och Gilead introducerar rapporten i denna korta film: LÄNK

 

Läs mer i rapporten ”Hiv: långsiktig och hållbar hälsa – utmaning när Sverige sänker garden, som kan laddas ner i sin helhet här: LÄNK

 

—————————–

 

Mer information om Hiv-Sverige

www.hiv-sverige.se

 

Mer information om Gilead Sciences

www.gilead.com

SE-HIV-2020-11-0004