24 nov 2020

Studie om kvinnor som lever med hiv och sexualitet

I en litteraturstudie som är genomförd på Lunds universitet hösten 2019, har Amanda Göransson och Sofia Wagner tittat på hur kvinnor som lever med hiv upplever hur deras sexuella och reproduktiva hälsa påverkas kopplat till sin diagnos.

Studien kommer fram till att det finns stor variation i gruppen. Den sexuella och reproduktiva hälsan är viktig för att få en känsla av att leva ett normalt liv.

Studien kommer fram till att det finns en stigmatisering kring kvinnor som lever med hiv och deras sexuell och reproduktiva hälsa som påverkar både självbilden och hälsan negativt.

Känslan av sammanhang och att förstå sin egen sjukdom bättre avgörande för att få en chans att leva ett liv som vilken annan kvinna som helst.

Om du vill fördjupa dig i studien klicka på länken nedan.

Hiv och Sexualitet: Kvinnors perspektiv