22 jun 2020

Sommaren har anlänt och vi vill önska alla en trevlig sommar

Våren 2020 kommer vi sent att glömma med social distansering, dagliga presskonferenser rapporter om uppsägningar, konkurser och korttidspermitteringar.

Kansliet har arbetat hemma utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har fått ge oss in i den digitala mötesvärlden för         att ha årsmöte och styrelsemöten.

Riksdagen tog 4 mars beslut att göra en översyn av lagen och att översynen skall göra en analys om smittskyddslagen fyller sitt syfte när det gäller informationsplikten för hivpositiva. Vi har kämpat hårt för den här förändringen, nuvarande lagstiftning speglar inte den verklighet som råder. Hiv-Sverige har en självklar plats i utredningen när den tillsätts.

Årsmötet genomfördes digitalt och i samband med det avgick Johannes och Gunilla ur Hiv-Sveriges styrelse. Vi vill tacka Johannes och Gunilla för deras värdefulla arbete och engagemang. Vi vill varmt välkomna Elisabeth som valdes in som ny ledamot och Conny som ny ersättare i styrelsen.

Under juni månad har Hiv-Sverige i samarbete med Positiva Gruppen Syd lanserat fyra videofilmer med Stuart Fenton om Chemsex. Filmerna är en föreläsningsserie som syftar till att sprida kunskap om Chemsex.

Filmerna nås via denna länk. https://www.youtube.com/playlist?list=PLAYD6kNMsRbfTiI-TdayAxiQf4iqqFB55eller via hemsidan www.hiv-sverige.se

Från 22 juni till 9 augusti har kansliet officiellt stängt men vår styrelse går alltid att nå via mejl eller per telefon.