23 feb 2012

SKRIV UNDER OSLODEKLARATIONEN

Hiv-Sverige en av de första att skriva under Oslodeklarationen. Den 13 februari samlades en grupp representanter, i anslutning till ett internationellt topp-samrådsmöte rörande “Vetenskap och kriminalisering av att inte informera om hivstatus, exponering av,  och överföring av hivvirus”  Mötet möjliggjordes med hjälp av Norges regering och UNAIDS, (FN:s hiv och aidsorgan) Dessa representanter från det civila samhället enades om en deklaration “Oslodeklarationen” för att bl. a. få länder att se över sin lagstiftning, sina regler och policys för att få bästa möjliga resultat ur rättvise- och folkhälsoperspektiv. Deklarationen påvisar hur kriminalisering försvårar preventionsarbete, strider mot mänskliga rättigheter och är farlig ur ett kvinnorättsperspektiv.

Läs mer om och skriv under deklarationen här>>