01 feb 2021

Undersökning om sexuell hälsa

Nu genomför Funktionsrätt Sverige en undersökning om sexuell hälsa. Undersökningen görs tillsammans med RFSU och pågår fram tills den 28 februari.

Den sexuella hälsan är viktig för alla oavsett vilka vi är och ibland påverkas den sexuella hälsan av andra faktorer. En sådan faktor kan vara att man lever med hiv.

Frågorna i den här undersökningen handlar om bland annat om din upplevelse av din sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Inga frågor i enkäten kräver att du lämnar några detaljer om dina sexuella erfarenheter.

Välj ett tillfälle då du känner dig bekväm att besvara frågorna i lugn och ro. I slutet av enkäten har du möjlighet att lämna synpunkter på de frågor som ställts och om det är något du saknat i enkäten. Alla svar är välkomna, inget är rätt eller fel!

Du kan avsluta ditt deltagande i undersökningen när som helst under enkäten och dina svar är helt anonyma, det vill säga att de inte kan kopplas till dig som person. Enkäten tar ungefär 15 minuter att besvara.

Gör enkäten.

Om du vill delta i undersökningen, men önskar besvara via telefon eller på pappersenkät kan du kontakta Hanna Agnes Person, ansvarig projektledare på Ipsos. Även vid andra frågor om undersökningen eller om hur din data hanteras, vänligen använd kontaktinformationen nedan.
Email: HannaAgnes.Persson@ipsos.com
Tele: 076 001 34 70