20 dec 2021

Rundabordssamtal om droger och sex

 

 

Hiv-Sverige har tidigare skickat ut inbjudningar onsdagens rundabordssamtal sker den 22 december 19:00

Här är länken till rundabordssamtalet.

2020 lanserade Hiv-Sverige fyra faktafilmer om Chemsex.

 

Du kan på förhand se filmerna här.

 

Frågan handlar om att människor träffas för att ta droger och ha sex.

Chemsex är en företeelse som dyker upp allt mer. Allt fler personer ägnar sig åt chemsex och när en person använder droger och har sex får det för en del människor konsekvenser som de inte har räknat med.

 

Något som framkommit i arbetet är att samhället i stort saknar kunskap och kompetens att hjälpa när människor ber om hjälp.

 

Här får du möjlighet att delta i ett rundabordssamtal med bland annat Niklas Eklund från Hiv-Sverige och andra personer insatta i frågan.

Syftet med diskussionen är att bredda debatten och se hur vi kan leda arbetet framåt.

OBS Tiden är onsdagen den 22 december klockan 19:00