13 apr 2021

Riksdagsledamöter frågar regeringen om utebliven utredning

Sofia Nilsson (C)

Våren 2020 gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över smittskyddslagen.

Frågan om ändring i smittskyddslagen är en frågan som Hiv- Sverige har drivit under lång tid. En förändrad verklighet har gjort lagen otidsenlig och Hiv-Sverige driver hårt att  lagen måste ändras.

Lagen skulle utredas på sådant sätta att den speglar den verklighet som gäller idag för personer som lever med hiv.

Fortfarande har regeringen valt att inte utreda frågan.

Att inget är gjort har uppmärksammats av Sofia Nilsson från Centerpartiet och John Weinerhall från moderaterna som båda har lagt en skriven fråga till ansvarig minister Lena Hallengren.

I svaret från ministern framkommer att regeringen avser att återkomma i frågan.

 

 

Länkar till frågorna.

 

Sofia Nilssons fråga

John Weinerhalls fråga

Minister Lena Hallengrens svar