Rådgivning

Rättigheter

Alla som lever med hiv i Sverige har samma rätt till gratis vård och behandling. Du kan läsa om alla rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid hiv under fliken rättigheter.

Har du upplevt dåligt bemötande eller diskriminering? Kontakta oss för att prata om din situation.

Juridisk rådgivning 

Vi erbjuder juridisk rådgivning till personer som lever med hiv, samt juridisk information till myndigheter och profession. Juridisk rådgivning finns tillgänglig per telefon måndag till torsdag klockan 09.00-15.00 och via mejl.

Exempel på juridiska ärenden

Exempel 1: En person har fått avslag på en ansökan om bistånd hos socialtjänsten och behöver hjälp med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Personen får hjälp av oss med att skriva överklagandet till förvaltningsrätten. 

Exempel 2: En person lever i en våldsam relation och partnern hotar att sprida ut att hen lever med hiv till deras bekanta om hen lämnar partnern. Personen vänder sig till rådgivningen för att få veta mer om sina rättigheter.

Exempel 3: En person har sökt asyl i Sverige, hen är homosexuell och kommer från ett land där det är förbjudet med samkönad kärlek. Personen riskerar ett långt fängelsestraff i hemlandet utan tillgång till livsnödvändig behandling för hiv, men har fått avslag på sin ansökan. Eftersom personen inte tidigare har berättat att hen lever med hiv är detta en omständighet som inte har varit med i Migrationsverkets och migrationsdomstolens bedömningar. Tillsammans med rådgivningen diskuterar hen om det finns möjlighet att skriva en ansökan om ny prövning till Migrationsverket.

Åsa Cronberg

Advokat

Åsa Cronberg, Advokat
E-post: radgivning@hiv-sverige.se