27 okt 2016

We Are Survivors

 

We are Survivors – ett initiativ av Hiv-Sverige och RFSL-Dalarna

”We are Survivors” är namnet på en kampanj som Hiv-Sverige startade 2015 tillsammans och RFSL Dalarna, som riktar sig till nyanlända migranter med information om hiv och vikten av att testa sig och som fokuserar på att hiv inte ska få stå i vägen för någons drömmar.

Målet med insatsen är att förmedla ett lugn och en trygghet inför att faktiskt ta reda på sin hivstatus genom att veta att hiv inte är ett hinder för någon i livet i Sverige, att det inte spelar någon roll vilken sexuell läggning, könsidentitet eller sjukdom man har, alla ska känna sig lika välkomna och trygga i Sverige.

På webbsidan wearesurvivors.se finns information om hiv och om testning på de sju mest efterfrågade språken och kortfilmen som är en äkta och gripande livsberättelse om Ophelia från Zambia. Filmen ger hopp och visar väger till att leva sina drömmar och vikten av att veta sin hivstatus. Filmen hjälper oss att förmedla dagens viktigaste budskap – att hiv inte ska behöva stå i vägen för ens livsdrömmar.

We are survivors kommer att fortsätta att utvecklas under 2016 med bland annat en ny livsberättelsefilm som kommer att lanseras under oktobermånad och samtliga texter på hemsidan kommer att göras tillgängliga på ytterligare ett antal språk.

Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten och är en del av den nationella informationsinsatsen om hiv, hividag.se

 

 

Vill du läsa mer?

Pressmeddelande:
We are survivors – ett nytänk inom svensk hivprevention

Projektbeskrivning:
We are Survivors 2015 Slutrapport