29 nov 2015

STEVE

Den längsta resan är resan inåt – filmen om Steve

Filmen är en dokumentärfilm på 20 minuter av filmaren Staffan Hildebrand, som dokumenterat aidsepidemin både i Sverige och globalt i samarbete med Karolinska Institutet i över trettio år. Filmen skildrar hivaktivisten, författaren, föreläsaren och diakonen, Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. I filmen diskuteras frågor om liv och död, stigma och tolerans, kunskap och vad vi kan lära oss för framtiden. Filmen har som utgångspunkt att inspirera till samtal och diskussioner om inkludering och bemötande.