29 okt 2015

NO.BIG.DEAL

UNG-HIV och NO.BIG.DEAL

Projektet Ung-Hiv startades 2013 och finansieras av Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektets mål är att, ”utveckla ungas inflytande och delaktighet i befintlig organisation eller verksamhet”.

Projektet började med en kartläggning av representationen och behovet hos unga deltagare inom paraplyet.

Av resultatet framkom en önskan om ett socialt forum på nätet. Därav skapades nobigdeal.nu, som vänder sig till unga personer mellan 15 och 30 år som lever med hiv. Till plattformen gjordes även en kampanjsida www.its.nobigdeal.nu där livsberättelser och information om NO.BIG.DEAL fanns samlad.

Simon Blom för mer information via e-post till: simon.blom@hiv-sverige.se.