06 dec 2012

Hiv och migration

Den 6 december 2012 hölls konferensen Hiv och Migration om arbetsmetoder mot hivstigma med fokus på stöd till nyanlända hivpositiva migranter. Konferensen riktade sig till personer som arbetar på infektionsklinik eller möter nyanlända migranter i asylsjukvården eller i sin organisation. Moderator var Eva Tyselius. Konferensen hölls på Clarion Hotel Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av dagen samt klipp med alla föreläsningar och diskussioner.

Introduktion
Åsa Cronberg, jurist och rådgivare, Hiv-Sverige
Se intro.

Hivstigma utifrån ett kliniskt perspektiv
Lena Nilsson Schönnesson, leg. psykolog, docent och adjungerad professor, School of Public Health, Universit of Houston

Lena Nilsson Schönnesson talade om kampen för att integrera hiv i vardagen, med de hot och påfrestningar som finns. Man kan  inte bara se till individen, utan också till samhället och omgivningens kollektiva och ofta negativa attityd/inställning. Är man dessutom homosexuell, IDU eller sexarbetare möter man ofta ytterligare negativa inställningar från omgivningen.

Stigma är det grekiska för brännmärkt, för att markera att bäraren är en utstött föraktad person som bör undvikas. Idag är stigma något vi tillskriver människor som avviker som ofullkomliga och därmed motiverar diskriminering. Vi riktar det mot grupper som vi anser utgör ett hot mot allt från materiella ting till våra grundläggande värderingar, vilket är skrämmande. Byggstenarna i stigma utgörs av fördomar (negativa uppfattningar och känslor till viss grupptillhörighet). Det tydligaste uttrycket är diskriminering som är en konsekvens av stigma. Risken att diskrimineras gör att man inte vågar berätta.
Se föredraget

Hiv och migration – presentation av djupintervjuer med människor som lever med hiv
Mohamed Farah, projektassistent, Hiv-Sverige
Se föredraget

Kulturfrågor och bemötande av hivpositiva migranter
Elli Mokus, verksamhetsansvarig på Noaks Ark i Växjö
Se föredraget: Klipp 1, Klipp 2

Det finns många flyktingmottagningar i Växjöområdet. Två tredjedelar av de hivpositiva är migranter/aslylsökande. Noaks Ark i Växjö arbetar mycket med att bemöta den här gruppen utifrån deras behov.
Läs mer
Se föredraget: Klipp 1, Klipp 2

Strategies for stigma and discrimination managment: Buddy system/counseling service
Martha Nakayima, public relations assistant, TASO, Uganda
Se föredraget: Klipp 1, Klipp 2

Våga vara 2 – föreläser om metod att förebygga stigma
Jana Söderberg, samtalsterapeut i psykosyntes, kommunikationstränare och skapare av Våga vara 2
Läs mer
Se föredraget: Klipp 1, Klipp 2

Paneldiskussion
Klipp 1, Klipp 2