10 dec 2015

Ett positivt samtal

Ett positivt samtal – en kortfilm om att prata med sin behandlande läkare om hur man mår, biverkningar, livskvalitet och hiv.

Det positiva samtalet är en film som är framtagen i samarbete med Hiv-Sverige och läkemedelsbolaget Gilead för att uppmärksamma och underlätta för att föra en bra dialog kring hur man har det i sin behandling.

Behandlingen av hiv idag är effektiv men kan också leda till biverkningar av olika slag och vissa kan vara svåra att prata om. Hur man upplever sin behandling är individuellt, det är därför viktigt att kunna diskutera sin situation.