01 sep 2017

PrEP förebygger hiv och måste börja skrivas ut!

Preexpositionsprofylax (PrEP) är ett läkemedel som tas i förebyggande syfte för att inte få hiv. Trots att PrEP är godkänt i hela EU och ingår i det svenska högkostnadsskyddet, har förskrivningen inte kommit igång i Sverige.

Idag publicerade Folkhälsomyndigheten en kunskapsöversikt om PrEP där det tydliggörs att läkemedelsbehandlingen effektivt minskar risken för hiv. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PrEP ska erbjudas alla personer som har en kraftigt ökad risk för hiv, något som stöds av Världshälsoorganisationen (WHO) och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

– För oss är det viktigt att PrEP tillgängliggörs för alla oavsett vem man är, var man bor eller vem man älskar, PrEP är ett effektivt komplement till det hivpreventiva arbetet och vi hoppas att det kan börja skriva ut redan idag i och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Christina Franzén, ordförande på Hiv-Sverige.

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) har tagit fram rekommendationer för praktisk handläggning av PrEP, som är en vägledning för läkare runt om i landet kring förskrivning av PrEP till sina patienter.


Läs mer om PrEP på Folkhälsomyndigheten.se

Läs mer om praktisk handläggning av PrEP på rav.nu