16 feb 2017

Patient- och vårdpersonalträff i Malmö

Rätten till psykisk hälsa – är det vägen till bättre livskvalitet för personer som lever med hiv?

Depression, psykiatriska diagnoser, sömnstörningar, missbruk etc. är områden som har stor betydelse för personers livskvalitet. Vi belyser och diskuterar konsekvenserna av psykisk ohälsa hos personer som lever med hiv. Vi frågar oss hur vi kan mäta livskvaliten och hur vi kan förbättra den. Vi diskuterar konkreta åtgärder.

Läs inbjudan och program här!