Nyheter


World AIDS Day 1 dec “Från mörker till ljus”
03 jul 2017

World AIDS Day 1 dec “Från mörker till ljus”

Save the date! En minnesstund i samarbete med Stockholms Gaykör, Svenska Kyrkan och Hiv-Sverige Ett initiativ av Pia-Kristina Garde och Hiv-Sverige Välkommen till en minnesstund med temat: ”Från mörker till ljus”. Ett tillfälle att få minnas alla personer som vi förlorat under åren som hiv har funnits, med ljuständning och stund för eftertanke! Det kommer att bli tal och sång med ett historiskt perspektiv, men...

Läs mer


Fakta om Hiv-Sveriges nya stadgar
13 jun 2017

Fakta om Hiv-Sveriges nya stadgar

Vi har tillsammans med våra medlemmar arbetat fram ett förslag för att uppdatera våra gamla stadgar. Förslaget har röstats igenom av årsmötet 2017 och träder ikraft först när de godkänns av årsmötet en andra gång. Stadgar kan vara kluriga att läsa och inte alltid så lätta att förstå, därför har vi tagit fram den här texten som sammanfattar de viktigaste ändringarna: Syftet med Hiv-Sverige Styrelsens...

Läs mer12 jun 2017

Felaktig information sprids om Hiv-Sverige

Det har kommit till vår kännedom att det sprids felaktigheter och desinformation i syfte att skada Hiv-Sverige. En aktör inom hivarbetet har genom möten med våra medlemmar, samarbetspartners och bidragsgivare gått ut med information som ger en felaktig bild av Hiv-Sverige. Samma aktör har via möten aktivt försökt övertala våra medlemmar och samarbetspartners att avsluta sina samarbeten med Hiv-Sverige för att samarbeta med dem istället....

Läs mer


Familjeläger
20 apr 2017

Familjeläger

För tredje året i rad anordnar Hiv-Sverige ett helgläger för familjer som lever med hiv. Under helgen kommer vi att ha föreläsningar och workshops tillsammans och diskutera hur det är att leva med hiv och hur man kan prata om hiv i familjen. För barnen anordnas aktiviteter. Läs hela inbjudan här!


Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
05 apr 2017

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Socialdepartementet har ansvarat för en utredning som har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Förslaget är att kvalitetsplanen ska gälla i Sverige mellan 2019 och 2034. Hiv-Sverige är, i egenskap av Sveriges största och mest framträdande patientorganisation för personer som lever med...

Läs mer


Vägen till bra livskvalitet
05 apr 2017

Patient- och vårdpersonalträff i Stockholm

Rätten till psykisk hälsa – är det vägen till bättre livskvalitet för personer som lever med hiv? Depression, psykiatriska diagnoser, sömnstörningar, missbruk etc. är områden som har stor betydelse för personers livskvalitet. Vi belyser och diskuterar konsekvenserna av psykisk ohälsa hos personer som lever med hiv. Vi frågar oss hur vi kan mäta livskvaliten och hur vi kan förbättra den. Vi diskuterar konkreta åtgärder. Läs...

Läs mer


Candlelight Memorial Day Conference & Heders-Red Ribbon 2017
29 mar 2017

Candlelight Memorial Day Conference & Heders-Red Ribbon 2017

Välkommen till en halvdagskonferens med efterföljande utdelning av utmärkelsen Heders-Red Ribbon och mingel. Temat för året är nyckelgruppen migranter och årets Heders-Red Ribbon tilldelas professor Anders Sönnerborg. Plats: Hiv-Sverige, Tjurbergsgatan 29, Stockholm Tid: Fredag den 19 maj kl. 13.00-17.00 Föranmälan: Senast tisdagen den 16 maj via formuläret här. Preliminärt program: 13.00-13.15 Introduktion 13.15-14.00 Det epidemiologiska nuläget i Sverige och Europa, Maria Axelsson 14.00-14.45 Hivpositiva migranters...

Läs merPage 9 of 18« First...7891011...Last »