Nyheter15 maj 2014

En annan horisont

Sexarbete och hiv/STI -prevention ur ett peer-perspektiv. Hiv-Sverige kontaktade Rose Alliance (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) 2011 och föreslog ett gemensamt projekt med syfte att ta fram en metod för hiv/STI-prevention för sexarbetare baserad på ”peer to peer”-metoden. Rose Alliance tackade ja till förslaget och här finns rapporten som är resultatet av behovsanalysen. Projektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten. Läs rapporten här!08 apr 2014

Din berättelse behövs!

Positiva Gruppen Väst har startat arbetet med en vittnesbank. Vi vill samla in erfarenheter av att leva med hiv. Genom att lyfta fram konkreta exempel kan vi bättre arbeta mot diskriminering, tystnad, fördomar och kunskapsbrist. Vittnesbanken byggs upp av personliga erfarenheter som görs anonyma. Vem du är kommer alltså inte att synas i arbetet utåt och jag har självklart tystnadsplikt. Det är viktigt att alla...

Läs mer12 mar 2014

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

“Utifrån det rådande kunskapsläget görs bedömningen att smittrisken vid vaginala och anala samlag där kondom används är minimal om den hivinfekterade personen uppfyller kriterierna för välinställd behandling. Detta gäller sannolikt även vid samlag där inte kondom används under förutsättning att inga andra sexuellt överförda infektioner föreligger, även om en sådan slutsats för närvarande inte går att vetenskapligt belägga. För blodburen smitta mellan personer som delar...

Läs mer23 jan 2014

Nationella enkäten “Att leva med hiv i Sverige”

”Att leva med hiv i Sverige” är den första stora svenska undersökningen som ska ta reda på hur det är att leva med hiv idag. Studien kommer att genomföras över hela landet under slutet av 2013 och början av 2014. Mer kunskap behövs om hur livssituationen för hivpositiva ser ut. Meningen är att resultatet av undersökningen ska användas som faktagrund ifall något behöver förändras. Mer...

Läs mer03 dec 2013

HIV testing week varje vecka

Pressmeddelande 2 december 2013: Förra veckan, inför Internationella aidsdagen, 1 december, genomfördes för första gången European HIV testing week. Syftet var att få fler att testa sig och därmed få behandling samt att minska antalet sena diagnoser, vilket försvårar effektiv behandling och ökar risken för aids. Flera aktörer, däribland Stockholms läns landsting och RFSU, deltog. Hiv-Sverige hoppas på tradition, men vill också uppmana alla som...

Läs mer25 nov 2013

Hiv-Sverige och Clarion Hotel Stockholm uppmärksammar internationella aidsdagen

Hiv-Sverige och Clarion Hotel Stockholm samarbetar återigen för att uppmärksamma internationella aidsdagen 1 december. Under vecka 48 (25/11-1/12) kommer en miniutställning om hiv att visas på Clarion Hotel Stockholm. Syftet med utställningen är att visa på att vi lever i en helt ny verklighet när det gäller hiv, men hur den gamla och numera mycket förlegade bilden av hiv ändå lever kvar. Utställningen på Clarion...

Läs mer


Ny bok om att leva med hiv
27 maj 2013

Ny bok om att leva med hiv

I mer än trettio år har hiv varit en del av vårt samhälle. Mycket har lyckligtvis förändrats genom åren. Vad som förr ansågs vara fakta om hiv, gäller till stora delar inte alls längre som sanning. Men mycket gammal okunskap lever fortfarande kvar och kan göra det plågsamt för dem som drabbas av andras onödiga rädsla. Nu lanseras boken ”Ett positivt liv” där aktuell information...

Läs merPage 20 of 22« First...10...1819202122