Nyheter22 aug 2014

Undersökning om dina preferenser kring hivbehandling

I syfte att samla in kunskap om hur du ser på din hivbehandling och hur den påverkar dig att ta behandlingen, finns här en länk till en anonym webb-baserad undersökning. Undersökningen är en del av ett projekt som genomförs av läkemedelsföretaget Gilead. Projektet initierades av en multidisciplinär styrgrupp som består av hivkliniker, sjuksköterskor, apotekare samt patientföreträdare. Undersökningen består av ett frågeformulär som tar cirka 15...

Läs mer05 aug 2014

Hiv-Sverige och RFSL lanserar kampanj

Hiv-Sverige och RFSL lanserar kampanj: Lever du med hiv? Begär omprövning av informationsplikten. Enligt smittskyddslagen skall personer som lever med hiv kunna delges förhållningsregler. En sådan förhållningsregel är bland annat den så kallade informationsplikten. Hiv-Sverige och RFSL uppmanar nu personer som lever med hiv att begära omprövning av sina förhållningsregler. – I och med det nya kunskapsläget om överföringsrisker anser vi att personer som lever...

Läs mer15 maj 2014

Jan Albert tilldelas Heders-Red Ribbon 2014

På måndag den 19 maj delar Hiv-Sverige ut utmärkelsen Heders Red-Ribbon till Jan Albert med motiveringen: För sin forskning på hivviruset och för att med sin rapport ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” bevisat att personer som har en välinställd behandling inte överför hiv. Jan Albert är professor i smittskydd och överläkare vid Karolinska Institutet. Varje år i maj, i anslutning till International AIDS Candlelight Memorial Day,...

Läs mer15 maj 2014

En annan horisont

Sexarbete och hiv/STI -prevention ur ett peer-perspektiv. Hiv-Sverige kontaktade Rose Alliance (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) 2011 och föreslog ett gemensamt projekt med syfte att ta fram en metod för hiv/STI-prevention för sexarbetare baserad på ”peer to peer”-metoden. Rose Alliance tackade ja till förslaget och här finns rapporten som är resultatet av behovsanalysen. Projektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten. Läs rapporten här!08 apr 2014

Din berättelse behövs!

Positiva Gruppen Väst har startat arbetet med en vittnesbank. Vi vill samla in erfarenheter av att leva med hiv. Genom att lyfta fram konkreta exempel kan vi bättre arbeta mot diskriminering, tystnad, fördomar och kunskapsbrist. Vittnesbanken byggs upp av personliga erfarenheter som görs anonyma. Vem du är kommer alltså inte att synas i arbetet utåt och jag har självklart tystnadsplikt. Det är viktigt att alla...

Läs mer12 mar 2014

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

“Utifrån det rådande kunskapsläget görs bedömningen att smittrisken vid vaginala och anala samlag där kondom används är minimal om den hivinfekterade personen uppfyller kriterierna för välinställd behandling. Detta gäller sannolikt även vid samlag där inte kondom används under förutsättning att inga andra sexuellt överförda infektioner föreligger, även om en sådan slutsats för närvarande inte går att vetenskapligt belägga. För blodburen smitta mellan personer som delar...

Läs merPage 16 of 19« First...10...1415161718...Last »