Nyheter


Verksamhetsblad nr 4
18 nov 2015

Verksamhetsblad nr 4

Hiv-Sveriges verksamhetsblad nr 4 tillika årets sista blad finns att läsa här.


Terminologi rörande hiv
10 nov 2015

Terminologi rörande hiv

Begrepp som hivsmittad, hivinfekterad, hivbärare och ord som smitta är väldigt laddade när man pratar eller skriver om hiv. Dessa kan upplevas som nedsättande och förolämpande av personer som lever med hiv. Framförallt eftersom orden har så stark association till den rädsla som fanns när hiv upptäcktes på 80-talet. Därför har vi inom vår organisation tagit fram en stigmasänkande terminologi på svenska som är baserad...

Läs mer


Kvinnor och hiv 2015 – konferensrapport
28 okt 2015

Kvinnor och hiv 2015 – konferensrapport

Heldagskonferensen Kvinnor och hiv ägde rum i Stockholm den 11 juni 2015 och arrangerades av Regionala rådet för STI/hivprevention och Lafa – enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting, på initiativ av hivpositiva kvinnor som tröttnat på att leva i tystnad. Under denna konferens samlades kvinnor som lever med hiv, deras anhöriga, representanter för en rad frivilligorganisationer och relevanta myndigheter samt personal från...

Läs mer


Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med hivläkemedel
28 okt 2015

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med hivläkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för hivläkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Uppdaterad-information-om-kroppsfettsforandringar-och-laktacidos-med-HIV-lakemedel/


Öppet brev till samtliga nordiska premiär- och statsministrar
26 okt 2015

Öppet brev till samtliga nordiska premiär- och statsministrar

Öppet brev till samtliga nordiska premiär-/statsministrar med uppmaningen att de ska fortsätta ge bidrag till globala aidsinsatsen. Brevet är undertecknat av Hiv-Sverige, Hiv-Danmark, Hiv-Finland, Hiv-Island, Hiv-Norge och Aidsfondet. Läs brevet här


Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv
30 jul 2015

Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv

1985 inkluderades hiv i den svenska smittskyddslagstiftningen. Syftet var att ge stöd till de åtgärder man ansåg nödvändiga för att bromsa överföringarna av hiv, en infektion man då var övertygad om att kunde bli en epidemi utom all kontroll. Trots den begränsade kunskap som då fanns om hiv konstaterade regeringen i förarbetena till lagen att: ”Om något botemedel upptäcks som innebär att den smittade kan...

Läs merPage 14 of 19« First...1213141516...Last »