24 apr 2021

Ordförandebyte i Hiv- Sverige

Lördagen den 24 april höll Hiv- Sverige årsmöte och valde ny ordförande.

Avgående ordförande Christina Franzén blev aktiv i hiv- rörelsen redan 1986 och har sedan start varit drivande för alla som lever med hiv. I Hiv- Sveriges styrelse har Christina Franzén suttit i 14 år, de senaste sju som ordförande.

– För mig handlade det om rättvisa. Så som personer som levde med hiv blev behandlade på den tiden av samhället och i vissa fall av anhöriga, arbetskamrater och sjukvården väckte en stor ilska i mig. En ilska som jag valde att använda för att få till stånd förändringar. Säger Christina Franzén i ett sista uttalande.

-När något orättfärdigt sker har man ett ansvar att agera för att ställa saker till rätta. Om du inte agerar så har du förminskat dig själv som människa. Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att leda Hiv-Sverige under så lång tid och det är med starkt förtroende jag lämnar ordförande skapet vidare.

Under den tid som Christina Franzén varit ordförande har organisationen bland annat arbetat med frågor som sexarbetarnas utsatthet i projektet En annan horisont, lyft frågor rörande äldre som lever med hiv, drivit att informationsplikten skall tas bort.

Den nyvalde ordföranden Elisabeth Flodin är idag 57 år. Hon har tidigare varit viceordförande i Hiv-Sverige och även suttit i PG- Väst styrelse. Tidigare i livet har hon drivit hotellrörelse, varit ekonomiansvarig på KRIS, arbetat som säljare samt utbildat sig som fysioterapeut.

– För mig är uppdraget hedrande. Att få förtroendet av medlemmarna att leda Hiv-Sverige är ett ansvar som förpliktigar. För mig är det viktigt att bygga vidare på allt bra som tidigare aktiva i organisationen har genomfört. Det finns fortfarande mycket att göra för människor som lever med hiv.

– Det arbete som nu tar vid är ett arbete som kommer att göras tillsammans med medlemsorganisationer, resten av styrelsen, kansliet och alla andra som vill ha ett samhälle där personer som lever med hiv skall kunna leva öppet utan att riskera diskriminering.