Politisk påverkan

Vi arbetar för att skapa opinion och bygger nätverk med andra organisationer, myndigheter, politiker och beslutsfattare. Syftet är att motverka diskriminering och skapa lagar, regler och förordningar som leder till förbättrade villkor för personer som lever med hiv. Vi fungerar också som en kunskapsresurs till myndigheter som folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen samt beslutsfattare på statlig regional och lokal nivå.

Rådgivning 

Vi tillhandahåller kostnadsfri juridisk rådgivning och psykosocialt stöd till personer som lever med hiv. Till exempel hjälp i kontakten med myndigheter, ansökningshandlingar, överklagande av beslut och olika typer av rättsfall. Hiv-Sverige erbjuder även handledning för vårdpersonal och kuratorer. Självklart har vi tystnadsplikt. Läs mer: Rådgivning

Information

Vi arbetar för att hålla personer som lever med hiv välinformerade om bland annat rättigheter och skyldigheter, aktuella frågor kring hiv och den medicinska utvecklingen. Dessutom informerar och utbildar vi myndighetspersoner, politiker, andra beslutsfattare och tjänstemän om hiv och om hur till exempel lagar, allmänkunskap och attityder påverkar personer som lever med hiv. Vi gör nationella kampanjer och informationsinsatser för att öka kunskapen om hiv och hivtestning.

World AIDS Day (WAD)

Världsaidsdagen, World AIDS Day (WAD) infaller den 1 december. Det är en internationell minnesdag för att uppmärksamma hiv och aids. Där har vi under många år, både som huvudarrangör och som samarbetspartner, deltagit i arbetet med att uppmärksamma dagen.

Candlelight Memorial Day

International AIDS Candlelight Memorial Day infaller den tredje söndagen i maj. Då delar vi traditionellt ut vårt Heders-Red Ribbon till någon som har gjort något betydelsefullt för livssituationen för personer som lever med hiv under året som gått.

Våra pågående och avslutade projekt & kampanjer