Politisk påverkan

Vi arbetar för att skapa opinion och bygger nätverk med andra organisationer, myndigheter, politiker och beslutsfattare. Syftet är att motverka diskriminering och stigma samt påverka innehåll i lagar, regler och förordningar som leder till förbättrade villkor för personer som lever med hiv. Vi är en kunskapsresurs till myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt beslutsfattare på statlig, regional och lokal nivå.

Rådgivning 

Vi tillhandahåller rådgivning och stöd till personer som lever med hiv via mail, telefon och individuella samtal i frågor och bemötande- och diskrimineringsfrågor.

Information

Vi arbetar för att hålla personer som lever med hiv välinformerade om bland annat rättigheter och skyldigheter, aktuella frågor kring hiv och den medicinska utvecklingen. Dessutom informerar  vi myndighetspersoner, politiker, andra beslutsfattare och tjänstemän om hiv och om hur till exempel lagar, allmänkunskap och attityder påverkar personer som lever med hiv. Vi gör nationella kampanjer och informationsinsatser för att öka kunskapen om hiv och hivtestning.

World AIDS Day (WAD)

Världsaidsdagen, World AIDS Day (WAD) infaller den 1 december. Det är en internationell minnesdag för att uppmärksamma hiv och aids. Där har vi under många år, både som huvudarrangör och som samarbetspartner, deltagit i arbetet med att uppmärksamma dagen.

Candlelight Memorial Day

International AIDS Candlelight Memorial Day infaller den tredje söndagen i maj. Då delar vi traditionellt ut vårt Heders-Red Ribbon till någon som har gjort något betydelsefullt för livssituationen för personer som lever med hiv under året som gått.