Styrelse


Vid det ordinarie årsmötet 2019 valdes:

Ordförande; Christina Franzén
E-post: ordforande@hiv-sverige.se

Vice ordförande; Johannes Bucht Gille
E-post: viceordforande@hiv-sverige.se

Kassör; Conny

Sekreterare; Josefin Beran

Ledamot; Hans Johansson

1:e ersättare; Niklas Eklund

2:e ersättare; Gunilla J

3:e ersättare; Malin J

Internrevisor; Marika Drotz

Vad är hiv?

Om hiv

Vad vi gör

våra projekt

Senaste nytt

Pressrum

Rådgivning

Rådgivning