Styrelse Hiv-Sverige

På Hiv-Sveriges ordinarie årsmöte 23 april 202 valdes kassör, ordinarie ledamöter och ersättare till Hiv-Sveriges styrelse. Styrelsen höll ett styrelsemöte direkt efter årsmötet och konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Elisabeth Flodin vald till 2023
E-post: ordforande@hiv-sverige.se

Vice ordförande: Hans Johansson vald till 2023

Kassör: Conny vald till 2024

Sekreterare: Conny vald till 2024

Ledamot: Niklas Eklund vald till 2023

1:e ersättare: Josefin Beran vald till 2023

2:e ersättare: Steve Sjöquist vald till 2023