Styrelse


Vid det ordinarie årsmötet 2020 valdes:

Årsmötet hölls och genomfördes den 19 april 2020 digitalt. På mötet avhandlades frågor som rör tidigare verksamhet, ansvarsfrihet och val av styrelse.

Efter årsmötet ser styrelsen ut enligt nedan.

Några i styrelsen väljer att enbart ha sina förnamn i presentationen.

Ordförande Christina Franzén vald till 2021
E-post: ordforande@hiv-sverige.se

Vice ordförande Elisabeth Flodin vald till 2022
E-post: viceordforande@hiv-sverige.se

Kassör Conny vald till 2022

Sekreterare Josefin Beran vald till 2021

Ledamot Hans Johansson vald till 2021

1:e ersättare Niklas Eklund vald till 2021

2:e ersättare Conny L vald till 2021

 

Internrevisor Marika Drotz