Stadgar

Hiv-Sveriges stadgar instiftades 1990, sedan dess har stadgarna ändrats eller korrigerats några gånger. Stadgarnas senaste lydelse antogs den 15 oktober 2017.

Ladda ner Hiv-Sveriges stadgar.