Hiv-Sveriges årsmöte

Hiv-Sveriges årsmöte kommer att genomföras digitalt söndagen den 19 januari.

Handlingar till årsmötet har gått ut till medlemsorganisationer och ombud.