Visa solidaritet med personer som lever med hiv i Sverige och bli medlem!

Som medlem stöttar du oss i arbetet med att  förbättra villkoren och rättigheterna för personer som lever med hiv och för att förbättra hivpreventionen på nyckelgruppernas villkor.

Enskilda personer, oavsett hivstatus, kan bli medlem i Hiv-Sverige.

Tillsammans blir vi starkare!

Som medlem får du möjlighet till engagemang, aktiviteter och uppdrag. Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara som medlem. Hiv-Sverige är en del av nätverket Hiv-Norden. 

Medlemsavgiften för enskild medlem är på 100 SEK per år.

Personer skrivna samma adress betalar  50 kr per person och år.

Enskild person ansöker om medlemskap här.

 

Organisationer

Juridiska personer, föreningar och andra demokratiskt uppbyggda organisationer kan genom att bli medlem i Hiv-Sverige visa sin solidaritet med personer som lever med hiv i Sverige. Det stärker oss i det arbete vi bedriver.

Föreningar som organiserar eller har som huvudsyfte att verka för personer som lever med hiv kan ansöka om att bli medlemsföreningar.

Hiv-Sverige representerar alla personer som lever med hiv i Sverige och arbetar utifrån de erfarenheter och behov personer som lever med hiv har. Vi välkomnar alla som ställer sig bakom våra stadgar, värdegrund och syfte och som vill stödja vårt arbete.

Juridisk person
Som medlem juridisk person får ni möjlighet att deltaga på våra seminarier och konferenser och på organisationsmöte. Ni har dessutom rätt till 1 representant som har närvaro-, yttrande- förslag- och rösträtt på årsmöten.

Medlemsavgift juridisk person 1 000 SEK per år

Juridisk person ansöker om medlemskap här.

Medlemsförening
Som medlemsförening får ni möjlighet att deltaga på våra seminarier och konferenser och på organisationsmöte, ni har dessutom rätt till 4 representanter som har närvaro-, yttrande- förslag- och rösträtt på årsmöten.
Bifoga era stadgar om ni ansöker om att bli medlemsförening.

Medlemsavgift medlemsförening 1 500 SEK per år

Medlemsförening ansöker om medlemskap här.

Ansökan
Ansökan behandlas av styrelsen som sedan sänder beslut om antagande.

 

Röda Bandet är den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids. Genom att bära Röda Bandet stödjer du arbetet till förmån för personer som lever med hiv.

Beställ här!