Hiv står för humant immunbristvirus

Humant – betyder att det är för människor. Immunbrist – att det påverkar immunförsvaret negativt. Virus – att det är ett virus och inte en bakterie, vilket innebär att antibiotika inte biter på det. Det finns inget botemedel för hiv, men tack vare medicinerna kan man leva med hiv som en kronisk infektion.

Vad är skillnaden mellan hiv och aids?

Om inte hiv upptäcks eller behandlas kan det orsaka aidsrelaterade sjukdomar. Viruset har då gjort att de t-celler som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar som kan uppstå. Med fungerande behandling leder inte hiv till aids.

Det finns behandling!

Dagens effektiva kombinationsbehandling hindrar hivviruset från att utvecklas i kroppen. Behandlingen håller nere virusnivåerna på en mycket låg, oftast omätbar nivå. Vid omätbara virusnivåer överförs inte hiv vid oskyddat sex eller graviditet. Därför är det viktigt att hiv upptäcks tidigt, så att medicinsk behandling kan påbörjas tidigt och för att minska risken att överföra viruset till någon annan. Hiv går inte att bota. Att leva med hiv är att leva med en kronisk infektion och livslång medicinering.

 

Hur överförs hiv?

Hiv överförs bara om en inte har en välfungerande medicinsk behandling. Med rätt hivbehandling kan hiv inte överföras. Vid obehandlad hiv kan viruset överföras på tre sätt:

1) oskyddat sex
2) blod
3) från mor till barn

Det är allt, något annat sätt finns inte. Viruset dör i kontakt med luft.

Oskyddat sex

Med välfungerande behandling, alltså omätbar hiv, överförs inte hiv via oskyddat sex. All tillgänglig forskning visar att det är så. Ingen har fått hiv från en person med välfungerande behandling i Sverige. Inte en enda en. Risken är inte störst att hiv ska överföras via oskyddat sex men det är det vanligaste sättet. Hiv kan överföras via oskyddat vaginalt och analt sex samt oralsex.

Blod

Vad gäller blod måste det komma in i blodomloppet på en annan person för att hiv ska kunna överföras. Att en person blöder är alltså i sig ingen fara. Vid injektion av droger är det däremot viktigt att inte dela sprutor och andra verktyg.

Mor till barn

Omätbart hiv överförs inte via graviditet. Personer som lever med hiv får medicinsk behandling under graviditeten och förlossningen vilket gör att viruset inte överförs till barnet. Om personen som är gravid inte får medicinering kan hiv överföras under graviditet och förlossning. Mammor som lever med hiv får inte amma eller ge bröstmjölk till sina barn, istället ges modersmjölksersättning.

 

Symptom på hiv?

De allra flesta får aldrig några symptom på hiv. Många märker det inte alls. Andra kan efter en till två veckor få symtom som påminner om andra virusinfektioner – feber, ont i halsen, svullna körtlar eller utslag. Det enda säkra sättet att få veta om du har hiv är att testa dig.

Testa dig?

Genom att testa dig och veta din hivstatus kan du ta hand om din egen och andras hälsa. Det enda sättet att veta är att göra ett hivtest. Om du testar positivt får du tillgång till behandling och medicinering.

Läs mer om hivtest

 

Var kan jag testa mig?

Hivtest ska enligt lag kunna tas anonymt och kostnadsfritt på landets alla vårdcentraler, husläkarmottagningar, privatläkarmottagningar och lågtröskelmottagningar. Från 12-13 års ålder och upp till 23-25 års ålder kan du även testa dig på din ungdomsmottagning.
Läs mer om var du kan testa dig

 

Effektiva mediciner

I dag finns det riktigt bra hivläkemedel. Medicinerna gör att immunförsvaret inte bryts ner – och om det hunnit bli påverkat byggs det helt enkelt upp igen. För att behandlingen ska fungera måste en eller flera tabletter tas varje dag.

En del personer kan få besvärande biverkningar. Det skiljer sig från individ till individ hur en reagerar på olika läkemedel. Biverkningar kan vara både fysiska och psykiska.

Då livskvaliteten direkt påverkas av biverkningar är det viktigt att minska dem så mycket det går. Ett sätt kan vara att byta sort, men ibland är det inte så enkelt. Medicinerna har blivit allt bättre med åren, men eftersom behandlingen är livslång kan även mindre biverkningar vara tuffa att leva med. Om en inte mår bra av medicinerna eller får problem med den mentala hälsan måste en tala med sin läkare, det är viktigt att inte avbryta sin behandling.

 

Vanliga frågor om hiv

Hur fungerar hiv?

Hiv står för Human Immunodeficiency Virus eller humant immunbristvirus på svenska. Hiv likt alla andra virus förökar sig genom att angripa målceller och med hjälp av dem föröka sig i kroppen. Hiv är ett retrovirus, vilket innebär att det har en relativt låg smittsamhet, förutom under de första månaderna då virusmängden är hög och då de flesta ännu inte vet att de har fått hiv. Retrovirus kopierar in sig i arvsmassan, vilket betyder att en hivinfektion inte läker ut. Det finns i dag inget vaccin eller bot mot hiv, däremot finns det livslång behandling.

Virus är små organismer, mindre än bakterier, och olika virus kan ge en rad olika sjukdomar, allt från vanlig förkylning till herpes och gulsot. Virus kan inte föröka sig på egen hand. Det måste ta sig in i andra levande celler och utnyttja deras ”cellmaskineri” för att kunna göra nya kopior av sig själva. Hiv angriper oftast en typ av celler i människokroppen, vita blodkroppar som kallas T-hjälparceller, som ska hjälpa kroppen att försvara sig mot sjukdomar. Just dessa celler har på sin yta ett protein (äggviteämne) som tjänar som mottagare för viruset. När viruset fastnar på dessa mottagare (som kallas CD4) tränger hiv in i cellen och börjar där föröka sig. Målceller i slemhinnorna spelar stor roll när hiv smittar genom sexkontakt, som är det vanligaste sättet att överföra smittan. Viruset sprids med kroppsvätskor som blod, sperma och slidsekret – men bara om dessa vätskor kommer i kontakt med slemhinnor eller öppna sår hos en annan person.
Hiv hör till en grupp som heter lentivirus, ”långsamma virus”. Med det menas att virus kan ”sova” i kroppens celler under kort eller lång tid, för att plötsligt vakna till liv och börja angripa kroppens immunförsvar. Det är hivvirusets förmåga att ”gömma sig” och att göra om sig till nya varianter som gör det så svårt att bota samt att göra ett vaccin som fungerar.

 

Vad är aids?

Begreppet aids kommer från engelskans Acquired Immuno Deficiency Syndrome, förvärvat immundefektsyndrom på svenska. Syndrom är ett sjukdomstillstånd med många olika symptom som har samma orsak.  Aids uppstår när immunförsvaret är så nedbrutet av hiv att man riskrerar flera livshotande infektioner, till exempel cancer, hjärt-, kärl- och leversjukdomar samt svampinfektioner i luftvägar eller matstrupen. Obehandlad hiv leder till aids som är dödligt, men om behandling sätts in kan immunförsvaret återhämta sig. En person som en gång haft aids kan alltså återgå till att leva med hiv utan detta immundefektsyndrom.

 

Kan en skaffa biologiska barn?

Ja! En person som lever med hiv kan både bli gravid genom samlag och föda – vaginalt eller kejsarsnitt – utan att överföra hiv till barnet. Personer som lever med hiv kan även få hjälp med spermatvätt för att undvika att överföra hiv. Alla gravida erbjuds hivtest vid rutinkontroll och om den gravida lever med hiv får hen behandling så att viruset inte överförs till barnet under graviditeten och förlossningen. Det är dock fortfarande rekommenderat att avstå från att amma för att minska risken för överföring.

 

Kan hiv överföras om en får blod på huden?

Nej, hiv kan inte leva utanför kroppen och dör i kontakt med luft. För att hiv ska kunna överföras måste det komma in i kroppen – direkt in i blodomloppet. Huden är en effektiv barriär som stänger ute hiv. Att få blod, sperma eller slidsekret på huden är ingen fara. Även om en har ett litet sår på handen, litet skärsår på fingret eller liknande överförs inte hiv på det sättet.

 

Kan hiv överföras via handtag eller sedlar?

Nej, hiv kan inte leva utanför kroppen och dör i kontakt med luft. För att hiv ska kunna överföras måste det komma in i kroppen – direkt in i blodomloppet. Huden är en effektiv barriär som stänger ute hiv. Hiv överförs inte via handtag, sedlar, mynt eller liknande – blött som torkat blod.

 

Kan hiv överföras via saliv?

Nej, hivviruset finns inte i saliv. Det går alltså utomordentligt bra att kyssa och hångla utan att hivvirus kan överföras. Detsamma gäller om en delar vattenflaska, glas, bestick, mat och så vidare. Hiv överförs inte heller om det finns munsår eller liknande med i bilden när det kommer till saliv.

 

Hur började det?

Hiv är mycket likt ett virus (SIV) som finns hos apor i Västafrika och som ger aporna symtom som liknar aids. Någon gång i början av 1900-talet tror man att det virus som gett upphov till den globala hivepidemin överfördes från apa till människa. Eftersom apkött varit en vanlig föda kan detta t ex ha skett när jägare fångade apor eller styckade dem.

Det som vi idag kallar aids upptäcktes första gången sommaren 1981. I USA blev ovanligt många unga män, som tidigare varit friska, sjuka i en speciell sorts lunginflammation (Pneumocystis) och hudcancertumören Kaposis sarkom.

Alla visade sig ha ett immunförsvar som fungerade väldigt dåligt. Många av männen var homosexuella, och man trodde först att det försvagade immunförsvaret hängde ihop med manlig homosexualitet. Senare upptäcktes att narkomaner som delat sprutor fått sjukdomen, liksom människor som fått blodtransfusioner med smittat blod. Man förstod då att orsaken var en specifik organism och att den också kan spridas mellan man och kvinna, inte bara vid sex mellan män.

1983 hade man hittat viruset som var orsak till sjukdomen – hiv.

 

Vad är Röda Bandet (Red Ribbon)?

1991 fick Visual AIDS i New York en idé till en internationell symbol för kampen mot aids. En symbol för solidaritet och tolerans med de som ofta blir diskriminerade av allmänheten – de som lever med hiv och aids. I samma stil som ”Yellow Ribbon” – som var populärt i USA vid den tiden som en symbol för att stödja soldaterna i Gulfkriget – skapades Röda Bandet.

Efter de första evenemangen i New Yorks artistvärld siktade Visual Aids på Tony Awards prisutdelningen. I en spontan kampanj skickade volontärer brev med Röda Bandet till alla medverkande. Olyckligt nog var filmskådespelaren Jeremy Irons den ende som bar symbolen den kvällen. Tv-publiken hade inte blivit informerad om vad den nya symbolen betydde. Numer är nästan alla medvetna om Röda Bandet eller har ett själv. Symbolen kom till Europa påsken 1992 när fler än 100 000 Röda Bandet distribuerades under Freddie Mercury Aidsgalan på Wembley Stadion i London. Fler än 1 miljard människor i över 70 länder världen över såg konserten på tv. Samma dag grundades Red Ribbon International i London.
(källa: Red Ribbon International)

 

 

Vad är Världsaidsdagen (World AIDS day)?

Världsaidsdagen, World AIDS Day (WAD) infaller den 1 december. Det är en internationell minnesdag för att uppmärksamma hiv och aids.

 

ga oss!

Har du en fråga gällande hiv? Skriv din fråga i formuläret nedan så återkommer vi med svar så fort v

i

Andra organisationer som arbetar med hiv

Frivilligorganisationer regionala och nationella.

Nationella instanser och myndigheter:

 

Internationella organisationer och nätverk: