Stigmasänkande terminologi

Våra ord har större betydelse än vad vi många gånger tror. Begrepp som hivsmittad, hivinfekterad, hivbärare och ord som smitta är väldigt laddade när man pratar eller skriver om hiv. Dessa kan upplevas som nedsättande och förolämpande av personer som lever med hiv. Framförallt eftersom orden har så stark association till den rädsla som fanns när hiv upptäcktes på 80-talet. Därför har vi inom vår organisation tagit fram en stigmasänkande terminologi på svenska som är baserad på FN-organet UNAIDS Terminology Guidelines från 2015. 

Personer som lever med hiv

Personer som lever med hiv eller på engelska People Living with HIV som båda förkortas PLHIV är ett vedertaget uttryck internationellt för benämning av personer som bär på viruset hiv. När man pratar eller skriver om personer som bär på viruset hiv rekommenderas att man använder uttrycket personer som lever med hiv. 

Hivpositiv

En person som lever med hiv väljer själv hur hen vill benämna sig själv. Inom vår organisation är användning av begreppet hivpositiv reserverat enbart för personer som lever med hiv. Andra rekommenderas att använda uttrycket Personer som lever med hiv (PLHIV).

Svensk stavning

I bland annat engelskan är hiv och aids förkortningar, därför ser man dessa skrivna med versaler, HIV, AIDS, i utländsk text. I svenskan har dock dessa förkortningar blivit egna ord då de kan uttalas som ord (akronym). De ska skrivas med små bokstäver inne i en mening, med stor första bokstav i början på en mening och ord med hiv blir sammansatta ord utan bindestreck. Samma sak gäller för ordet aids.

Exempel:

  • hivpositiv, inte HIV-positiv eller hiv-positiv,
  • hivtest, inte HIV-test eller hiv-test.
  • aidsdiagnos, inte AIDS-diagnos eller aids-diagnos.
  • aidssjuk, inte AIDS-sjuk eller aids-sjuk.

Benämning av hiv och aids

Ett av de vanligaste misstagen många gör, är att man skriver eller talar om ”hiv/aids”. Vi anser att denna terminologi inte är lämplig då hiv och aids inte är samma sak och att i de flesta fall bör de två termerna inte användas tillsammans då man blandar ihop dem. Vi rekommenderar att man använder termerna var för sig när det är lämpligast för att undvika förvirring mellan hiv (ett virus) och aids (en klinisk diagnos). Följande exempel ger vägledning, se tabell 1.

Tabell 1. Baserad på rekommenderad terminologi enligt UNAIDS och anpassad av Hiv-Sverige till svenska.

Det gamla sättet

Det sätt man föredrar nu

Hiv/aids

Hiv eller aids

Hiv/aids-infektion

Aidsdiagnos; hivrelaterad sjukdom

Hiv/aids-prevention

Hivprevention

Hiv/aids-test

Hivtest, eftersom hiv är ett eget ord i svenskan skrivs den utan bindestreck

Aids-virus

Hivvirus. Det finns inget aidsvirus.

Hivinfektion

Leva/Lever med hiv. Hivinfektion är en klinisk medicinsk term som enbart rekommenderas i den kontexten

Hivdrabbad

Person som lever med hiv. Ordet drabbad eller offer är försvagande och stigmatiserande, man är inte sin sjukdom men man lever med den

Hivsmittad

Person som lever med hiv. Ord som smitta är negativa och stigmatiserande och bör därför inte användas

Hivbärare

Person som lever med hiv. Ordet bärare används inte längre då det är negativt och stigmatiserande för personer som lever med hiv

Smittas med hiv, sprida hiv

Överföra eller föra över. Hivöverföring, föra över hiv till en annan person, hiv överförs från person till person

Kampen mot hiv

Hivrespons eller arbetet till förmån för personer som lever med hiv. Att eliminera hiv är ett inte ett möjligt mål då flera miljoner lever med hiv.