Hivtest Västerbotten

 

Västerbottens läns landsting

Skellefteå:
Beroendeenheten
Psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett

Umeå:
STD-mottagning Umeå, Norrlands universitetssjukhus

Infektionsklinik Umeå, Norrlands universitetssjukhus