Hivtest Uppsala län

 

Landstinget i Uppsala län

Uppsala:
Infektionsmottagning 2, Akademiska sjukhuset

Venerologmottagningen, Akademiska sjukhuset