Hivtest Skåne

 

Region Skåne

Infektionsmottagningen, Helsingborgs lasarett

Hudmottagning sexuell hälsa, Helsingborgs lasarett

Kristianstad:
Infektionsmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad

Hudmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad

Lund:
Infektionsmottagningen, Skånes universitetssjukhus

Hudmottagning genitala sjukdomar, Skånes universitetssjukhus

Malmö:

CheckPoint Skåne, RFSL Rådgivningen Skåne – för män som ha sex med män och för transpersoner
Erbjuder snabbtest för hiv och syfilis
 
Noaks Ark Mosaik

Centrum för sexuell hälsa

Ängelholm:
Hudmottagningen, Ängelholms sjukhus