Hivtest och behandling är bästa prevention

Hivtestning är den viktigaste delen av kostnadseffektiv hivprevention. Regelbunden testning och tidig behandling är det bästa sättet att ta ansvar för sin egen hälsa och för att minska spridningen av hiv. Hivtest är gratis och det går att testa sig bland annat på vårdcentral, infektionsklinik och ungdomsmottagning samt där testning utförs av frivilligorganisationer.

Det finns behandling!

Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll. Omätbar hiv överförs inte via oskyddat sex eller graviditet. Det är inte ens säkert att du som lever med hiv någonsin känner dig sjuk. Men hiv går inte att bota. Att leva med hiv är att leva med en kronisk infektion och livslång medicinering.

Hivtest – enda sättet att veta säkert!

 

När ska en ta ett hivtest?

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är en uppföljningstid på 6 veckor för laboratorietest och 8 veckor för snabbtest. Det vill säga 6-8 veckor efter att du kan ha exponerats för hiv. Hivtesten kan dock detektera hiv innan rekommenderad uppföljningstid, så det går bra testa sig tidigare med. Har du gjort ett test efter 2 veckor kan det vara bra att göra ett nytt test efter 4-6 veckor för att vara helt säker.

Ökad hivtestning!

Vi arbetar för att öka tillgängligheten till hivtestning och få bort hinder som gör att en väljer att inte testa sig.

Det gör vi bland annat genom påverkansarbete, upplysning och framför allt genom samverkan med hälso- och sjukvården, våra medlemsorganisationer och andra organisationer som arbetar med hiv. Ett hivtest är ett blodprov som kan tas på två sätt: i armvecket eller ett stick i fingret. Ett prov som tas från armvecket skickas iväg till laboratorium för analys och du får svaret efter cirka en vecka. Ett prov som tas i fingret, appliceras på en teststicka, detta kallas för snabbtest och du får resultatet efter cirka 10-15 minuter.

Kostnadsfritt

Hivtest ska enligt lag vara anonymt och kostnadsfritt, kunna tas på landets alla vårdcentraler, husläkarmottagningar eller privatläkarmottagningar. Infektionsmottagningar och hud/könsmottagningar har oftast störst erfarenhet och kunskap om hivtestning och rekommenderas i första hand.

Från 12-13 års ålder och upp till 23-25 års ålder går det även att testa sig på sin ungdomsmottagning.

Positivt testsvar – första steget i en utredning

Negativt svar

Ett negativt resultat, ”hivnegativ” betyder att du inte har några antikroppar eller antigener mot hiv, du kan vara säker på ditt testresultat om testet är gjort efter uppföljningstiden. Uppföljningsperioden för ett hivtest är 8 veckor för snabbtest respektive 6 veckor för laboratorietester. Om testet gjordes inom ett par veckor efter risktillfället är rekommendationen att följa upp testet med ett nytt test när det har gått 6-8 veckor. Detta för att vara 100 % säker på testsvaret.

Positivt svar

Ett positivt testresultat, ”hivpositiv” betyder att antikroppar mot hiv har upptäckts vilket tyder på hiv. För att bekräfta att testet inte visat fel genomförs ett konfirmationstest inom en vecka för att säkerställa diagnosen. Om en person som lever med omätbar hiv tar ett hivtest kommer resultatet fortfarande visa positivt då testet visar på antigen och antikroppar mot hiv i blodet. Hivtest är det enda sättet att ta reda på om du har hiv. De allra flesta får aldrig några symptom på hiv. Det är därför viktigt att testa dig om du tror att du har utsatt dig för risk.

Hivtester är gratis i hela Sverige

Du kan testa dig på bland annat vårdcentralen, infektionskliniken och ungdomsmottagningen samt där testning görs av frivilligorganisationer.
Hitta din mottagning här.

När ska jag testa mig? När du befunnit dig i en situation då hiv kan ha överförts, till exempel vid oskyddat sex.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är en uppföljningstid på 6 veckor för laboratorietest och 8 veckor för snabbtest. Det vill säga 6-8 veckor efter att du kan ha exponerats för hiv. Hivtesten kan dock detektera hiv innan rekommenderad uppföljningstid, så det går bra testa sig tidigare med. Har du gjort ett test efter 2 veckor kan det vara bra att göra ett nytt test efter 4-6 veckor för att vara helt säker.

Finns det en 18-årsgräns för att testa sig? Nej, alla som vill oavsett ålder kan hivtesta sig.

Vid omätbar hiv — behandlingen är så effektiv att virusnivåerna blir omätbara — så överförs inte hiv via oskyddat sex eller graviditet. I Sverige står ungefär 95 % av alla som lever med hiv under behandling och utav dem lever ungefär 97 % med omätbar hiv. Men hur stor risken är beror på om en befinner sig i situationer då hiv kan överföras och hur ofta. Om en inte vet sin egen eller sin sexpartners hivstatus och har oskyddat sex ökar risken såklart.

Är du osäker är det alltid bättre att du testar dig, hivtest är det enda sättet att veta säkert.