Allt du behöver veta om hiv

• Att leva med hiv i dag innebär att leva med en kronisk infektion och därmed livslång medicinering.

• Hiv går inte att bota, men dagens mediciner gör att en kan leva ett långt och gott liv med hiv.

• En fungerande vård och medicinering gör att en aldrig insjuknar i aidsrelaterade sjukdomar.

• Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll, även kallad omätbar virusnivå.

• Vid omätbar virusnivå kan hiv inte längre skada immunförsvaret och kan inte heller överföras till andra vid varken oskyddat sex eller graviditet.

• Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling

 

Omätbart = Oöverförbart 

Kär nivå har många namn: välinställd behandling, välfungerande behandling, välbehandlad hiv, smittfri hiv, undetectable, ej detekterbart eller omätbar hiv/virusnivå betyder alla samma sak – att hiv inte kan överföras vid oskyddat sex eller vid graviditet.

Budskapet är: Omätbart = Oöverförbart, O=O eller Undetectable = Untransmittable, U=U.

Omätbar virusnivå betyder inte att infektionen är borta, men det betyder att virusmängden mäter under 20 viruskopior per milliliter blod. Viruset kan inte föröka sig och angriper inte immunförsvaret. Hiv är då en kronisk infektion med livslång behandling som en alltid kommer att leva med. Gör en ett hivtest kommer det fortfarande visa positivt, i och med att testet visar på antigen och antikroppar i blodet, men viruset kan inte överföras vid varken oskyddat sex eller graviditet. Personer som lever med omätbar hiv har så gott som en lika lång uppskattad medellivslängd som den generella befolkningen. I dag har strax över 95 procent av alla som lever med hiv i Sverige omätbar hiv.

Vad är hiv?

Terminologi om hiv

Hivtest

Här kan du testa dig