30 nov 2011

Ny nationell kampanj på Facebook

Hiv-Sverige är den officiella samarbetspartnern till Smittskyddsinstitutet i den första delen av en nationell kampanj. Kampanjen som utgår ifrån Sociala mediet Facebook syftar till att minska stigma diskriminering av hivpositiva samt att öka förståelsen om hur det är att leva med hiv.

Initialt är det tre personer som antingen är hivpositiva själva eller har en nära anknytning till någon med hiv som via sina profiler och bloggar visar på hur det är att leva ett liv där hiv är en del av det. Kampanjen som lanserades till WAD är menad att även fortsätta efter det och kunna utnyttjas till att lyfta fram aktuella frågor, problemställningar och nyheter. Det är en levande kampanj, interaktiv och tillgänglig både för allmänhet samt organisationer och ”hivproffesionen” att bidra till. Kampanjen har också ambitionen att åter lyfta fram Röda bandet och dess betydelse, därför är också årets oficiella affisch utformad just som ett rött band.

Se och delta i kampanjen på http://www.facebook.com/rodabandet