25 mar 2019

Ny bro mellan akademin och civilsamhället

Hiv-Sverige välkomnar Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond som medlem i Hiv-Sverige!

— Vi på Hiv-Sverige har länge velat se ett stärkt samarbete mellan civilsamhället och forskningen, så vi är mycket glada över att Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond är medlem hos oss och att de vill engagera sig i Hiv-Sverige. Vi ger dem ett varmt välkomnande och ser fram emot framtida samarbeten och att vi nu bygger en bro mellan akademin och gräsrotsorganisationer, säger Christina Franzén, ordförande på Hiv-Sverige.

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond bildades 1987 och har sedan dess stöttat unga forskare och forskning kring behandling, vaccin och prevention mot hiv och aids vid svenska universitet och sjukhus. Hos stiftelsen finns några av landets mest framstående läkare, forskare och professorer inom området. Deras mål är att långsiktigt bekämpa hiv och aids, genom att stötta innovativ och långsiktig forskning kring hiv, totalt har cirka 20 miljoner kronor delats ut till omkring 200 olika forskningsprojekt. Dessutom utnämndes deras fundraiser Sophie Ekman, den 14 mars till medicine hedersdoktor av Karolinska Institutet.

— Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond stöttar forskning som syftar till att vara angelägen för personer som lever med hiv. Med medlemskapet i Hiv-Sverige önskar vi skapa ytterligare möjligheter till en fördjupad dialog kring viktiga och relevanta forskningsområden och hur våra resultat bäst kan användas och omsättas i verkligheten, säger Carl-Johan Treutiger, ordförande för Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond.