27 maj 2013

Ny bok om att leva med hiv

Gilead_HIVbok_SV_framsida

I mer än trettio år har hiv varit en del av vårt samhälle. Mycket har lyckligtvis förändrats genom åren. Vad som förr ansågs vara fakta om hiv, gäller till stora delar inte alls längre som sanning. Men mycket gammal okunskap lever fortfarande kvar och kan göra det plågsamt för dem som drabbas av andras onödiga rädsla. Nu lanseras boken ”Ett positivt liv” där aktuell information om olika aspekter av hiv varvas med personliga berättelser från människor som lever med hiv idag. Framför allt vill boken lyfta fram att alla slags människor, i alla typer av livssituationer, kan bära på viruset. Och att man som hivpositiv kan leva ett helt vanligt liv, tack vare dagens effektiva hivläkemedel. ”Ett positivt liv” ges ut i flera språkversioner och riktar sig till alla som vill veta mer. Bland annat kommer den att ges till personer som nyligen har fått diagnosen genom landets infektionskliniker. Boken är framtagen av Gilead och kan även beställas via webbplatsen www.ettpositivtliv.se.