16 aug 2021

Nordic Meetup – living with hiv during Covid-19

HIV-Norden välkomnar alla som lever med hiv från de nordiska länderna för att diskutera om att leva med hiv under covid-19-pandemin.Framväxten av COVID-19 har skapat en fysisk och psykisk börda för alla människor runt om i världen. Hur har pandemin påverkat människor som lever med hiv? Hur har det påverkat dig?

Detta är ett tillfälle att dela erfarenheter och så småningom påverka den nordiska hivbehandlingen och vården. Låt oss sätta oss ner och tillsammans dela erfarenheter och prata!

Mötet arrangeras samtidigt i alla nordiska länder: Island, Sverige, Norge, Danmark och Finland. Evenemanget är ett hybridmöte, där du väljer om du skall delta digitalt eller om du vill vara i lokal med andra.  Alla pandemirelaterade restriktioner är väl övervägda.

För dig i Sverige kan du gå med antingen på Zoom eller här i Malmö alternativt Stockholm, och du kan prata antingen på engelska eller på Svenska eller något av de andra nordiska språken

Både i Malmö och Stockholm bjuder vi även på go-fika och äter lunch tillsammans, för dig som vill vara med på Zoom hemifrån bjuder vi på en matkupong motsvarande en bra lunch.

Kontakt oss för frågor och anmälan.

Från Sverige anmäler du dig med mail på info@hiv-sverige.se

Varmt välkommen!