27 apr 2021

Modersmjölksersättning och hur det ser ut i landet

Kvinnor som lever med hiv och föder barn är enligt lag förbjudna att amma sina barn. Trots förbudet att amma barnen är det endast en region som erbjuder gratis modersmjölksersättning till dessa familjer.

Det är region Stockholm.

Det är en fråga som Hiv-Sverige under flera år har uppmärksammat. Det har tidigare inte funnits någon sammanhållen bild hur det ser ut i regionerna. Hiv-Sverige har nu gjort en sammanställning tillsammans med en av sina medlemsorganisationer. I sammanställningen framgår att det för många regioner är en icke fråga då det är påfallande många som valt att inte svara på frågan.

För Hiv-Sverige är frågan viktig. De barn som föds av kvinnor som lever med hiv skall ha gratis modersmjölksersättning då lagen förbjuder deras mödrar att amma.

Idag publicerar vi sammanställningen som ett led i att få till stånd en förändring.

Vi kommer att aktivt driva frågan vidare på alla nivåer i samhället.

 

 

 

 

 

Modersmjölksersättning202104