30 nov 2021

Livestreaming ONSDAG kl. 08.00 – World Aids Day 2021. Varmt välkomna!

Streamas på:
SEMINARIUM OCH LANSERING AV RAPPORT
AGENDA
Sören Juvas, ombudsman, Hiv-Sverige presenterar rapporten
•Modererat samtal om hiv och livskvalitet med Göran Bratt, hivexpert
•Diskussion med politiker:
Anna-Lena Hogerud(S), 2:e vice ordförande i HSN i Region Skåne.
Camilla Waltersson Grönvall (M), ledamot Socialutskottet.
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet.
Moderator för dagen är Emanuel Karlsten
Onsdag den 1 december 2021, på World Aids Day, anordnar Hiv-Sverige i samarbete med Gilead Sciences i Sverige ett livestreamat seminarium om hiv i Sverige där rapporten ”Hiv – långsiktig och hållbar hälsa” presenteras.
Sverige har inte råd att sänka garden för att vi historiskt har varit framgångsrika inom hivbehandling. Nu tappar Sverige i förhållande till andra länder och det är hög tid att höja våra ambitioner för att nå FN:s folkhälsomål i Agenda 2030 att eliminera hiv fram till dess slutår.
Utvecklingen av effektiva behandlingar har gjort att hiv inte längre är en dödlig utan kronisk sjukdom. Det gör att antalet som lever med hiv i Sverige växer och samsjuklighet drabbar allt fler.
Vi behöver se nya grupper och att utmaningarna fortsätter att vara stora för många. Samtidigt måste vi ge den åldrande generation som lever med hiv en sammanhållen och kunskapsbaserad vård där deras livskvalitet står i centrum.