03 feb 2020

Lagen gör att många inte hiv-testar sig Debattören: Det är dags ta bort hiv från informationsplikten

Publicerad på Aftonbladet debatt 3 februari 2020

DEBATT. I kväll är det dags för QX-galan, en gala som lyckats med den svåra konsten att under glitter och glamour lyfta fram både allvar och vemod.

Det är ett tillfälle som betyder något och under åren har allt fler från maktens korridorer valt att delta, så även i år. Och det kan vara så att det finns anledning att fira extra ordentligt med tanke på att nu behandlas frågan om smittskyddslagen i riksdagens socialutskott.

En fråga som både hbtq-rörelsen och hiv-organisationer slagits för under så många år.

För Hiv-Sverige har smittskyddslagen, informationsplikten, hiv och krav på förändring funnits med sedan start.

I 30 år vi har drivit att lagen ska förändras så att informationsplikten inte längre omfattar hiv. Vi vet att det inte fungerar som den tidens lagstiftare tänkte vid tillkomsten.

Det är också en lagstiftning som leder till ett utanförskap och ökar stigman för människor som lever med hiv. Därför välkomnar vi att det nu kan ske en förändring.

Vi har aldrig varit så nära att få en förändring i lagen som nu då den politiska samstämmigheten är stor.

I dag har kunniga politiker som läst in sig på frågan insett hur fel informationsplikten slår.

För många som inte har närmat sig frågan kan det tyckas märkligt att folk inte ska informera om att de lever med hiv. Att det är en självklarhet att så göra.

Vi som har kunskap om hur verkligheten ser ut vet att lagen är kontraproduktiv i sig själv. 

De som sprider hiv i dag är personer som inte vet om sin status och lever i övertygelsen att om att de inte bär på viruset.

Det är också därför det är så centralt och viktigt med en lagstiftning som inte utestänger och marginaliserar människor.

Det är en stor fråga som handlar om en stor grupp människor. Den berör inte bara människor som lever med hiv utan alla i samhället. Det är också vår övertygelse att nuvarande lagstiftning leder till att människor låter bli att testa sig. Vilket får konsekvens att det tar längre tid att komma till vård och behandling.

I dag har utvecklingen, kunskapen och behandlingen kommit långt.

Vi har effektiva test, bra mediciner och huvuddelen av de med hiv i dag lever med oöverförbar hiv – vilket har påtalats av flera myndigheter genom åren.

Lagstiftningen har blivit så otidsenligt att Högsta domstolen, på grund av regerings oförmåga att leva i samklang med tiden, har satt lagstiftningen ur spel då de friande en person som lever med hiv utan informerat om sin hivstatus.

Det konstaterades att personen inte kunde överföra viruset och att det därmed inte fanns någon anledning att informera. I dag går det inte till åtal om personen lever med välbehandlad hiv.

Sammantaget har vi i dag en bra situation i vårt land. Det finns därför många goda skäl att äntligen genomföra en förändring av smittskyddslagen och lyfta bort kravet på att informera om att man lever med hiv.

Vi har en lag som inte längre fungerar i praktiken och regeringen borde ha agerat för att utreda lagstiftningen så den fungerar i den tid som nu är.

I dag har förändringen stöd av i stort sett samtliga partier i riksdagen.

Nuvarande statministern Stefan Löfven uttalade redan 2012 att hiv inte bör omfattas av informationsplikten, och av de ordinarie ledamöter som sitter i Socialutskottet från Socialdemokraterna har de som svarat på frågan före valet sagt att även de vill ha en förändring.

Likaledes har företrädare från andra partier ställt sig bakom frågan om en förändring.

I dag är det enbart Sverigedemokraterna som inte har uttalat att de vill ha en fungerande smittskyddslag.

 

Då regeringen inte klarat av att ta ledningen i en central och viktigt fråga så förväntar vi i Hiv-Sverige oss nu att riksdagen visar politiskt ledarskap och visar vägen.

Utifrån de löften som riksdagspartierna lovade i valrörelsen och under valdebatter finns det en bred majoritet för en förändring och om riskdagen inte tar beslut att utreda frågan blir det ytterligare en svekdebatt.

För de politiska företrädare som väljer at delta i QX-galans glans kommer det bli svårt att återfå förtroendet om de sviker i denna fråga.

Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige